Հայկական հարց

Հիշենք, որ հայերը վերջնականապես կորցրել էին իրենց անկախությունը 1045 թ․-ին, երբ անկում էին պարրել Բագրատունիները։ Դրա հետևանքներն ակնհայտ ծանր էին, քանի որ ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, շուրջ մեկ հազարամյակ հայերը չվերականգնեցին իրենց պետականությունը։
XIXդ․ կեսերին եվրոպական մեծ տերությունների միջև սրվեց պայքարը Օսմանյան կայսրությունում ազդեցություն տարածելու համար։ Продолжить чтение «Հայկական հարց»

Реклама

Ուսումնական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա sociologia-kravchenko

Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա- Kyurehyan

Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ-  socialakan kan

Шестак  О.И. — Социология- shestak_o_i_andreeva_o_n_sociologiya

Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013- sociologia-dzernark

Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում. Meeting the tourists at the airport

Առաջադրանք. փոխադրել անգլերեն

-Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency) Продолжить чтение «Զբոսաշրջիկների դիմավորումը օդանավակայանում. Meeting the tourists at the airport»

Թարգմանություն

Ես թարգմանում եմ փոքրիկ  տեքստեր ամեն օր։
I translate small texts every day.
Ի՞նչ ես թարգմանում ամեն օր։
What do you translate every day?
Ես թարգմանեցի երկու տեքստ երեկ։
I translated two text yesterday.

Դու թարգմանեցիր երկու՞, թե՞՝ երեք տեքստ երեկ։
Do you translated two, or three text yestarday.
Ես կթարգմանեմ այս տեքստը հաջորդ շաբաթ։
I will translate this text the next week.
Ե՞րբ կթարգմանես այս տեքստը։
When will you translate this text?
Դու կթարգմանես այս տեքստը հաջորդ շաբա՞թ, թե՞ հաջորդ ամիս։
Will you translate this text the next week, or the next month?
Ես հիմա թարգմանում եմ անգլերեն Թումանյանի Անուշը։
I am translating into English »Anoush» by Tumanyan.
Ի՞նչ ես անում հիմա։
What are you doing now?
Ես թարգմանում էի Պուշկինի Աննա-Կարենիան հայերեն, երբ հեռախոսը զանգեց։
I was translating »Anna-Karenina» by Pushkin into armenian when the telephone rang.
Ես արդեն թարգմանել եմ երեք տեքստ այս շաբաթ:
I have already translated three text this week.
Քանի՞ տեքստ ես թարգմանել այս շաբաթ:
How many text have you translated this week?
Վարդանն ասաց, որ ինքը թարգմանել է այդ տեքստը անգլերեն։
Vardan said, that he had translated that text into English.
Ես թարգմանած կլինեմ այս տեքստը մինչև վաղը։
I will have translated this text by tomorrow.

Продолжить чтение «Թարգմանություն»

Homework

1.She has to do her homework before the TV show starts.(General)
Does she have to do her homework before the TV show starts?
2.He saw several football matches last week.(Special)
How many football matches did he see last week?
3.They have selected the material I want .(Special)
What have they selected?
4.Tom has to go the lecture.(Disjunctive)
Tom has to go to the lecture, doesn’t he?

5.They came here by bus.(Alternative)
Did they come here by bus or on foot?
6.The children have got lots of toys.(General)
Have the children got many toys?
7.I am very greatful to her for her help.(Special) Продолжить чтение «Homework»

Առաջադրանքներ 09.09

1․Բառախմբից առանձնացրեք գույն ցույց տվող բառերը։

Վճիտ, խաժ, զիլ, հուռթի, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավիձյունաթույրբիլ, բորբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ,  դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, շողակն, խոյակ, փիրուզձյունաճերմակ,  ճարմանդ, խարտյաշծավիլազուր, ճաճանչափայլ, բամբ, կարմրուկ, կաթնագույնգորշ, արբշիռ, նշույլ, լուրթ։

2․Տրված արմատների կրկնությամբ բարդ բառեր կազմեք՝ հետևելով հնչյունական փոփոխություններին։

Պարապ, մարդ, մանր, պակաս, գրիչ, ծակ, սեղան, փառոք, կարագ, թալան, լոթի, ոլոր, փալաս, լակոտ։
պարապ-սարապ
մարդ-մուրդ
մանր-մունր
պակաս-պռատ
գրիչ-մրիչ
ծակ-ծուկ
սեղան-մեղան
առոք-փառոք
կարագ-մարագ
ալան-թալան
լոթի-մոթի
լակոտ-լուկուտ
ոլոր-մոլոր
փալաս-փուլուս

3.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմեք նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:
Գետ-գետակ, դուստր-դստրիկ, պատանի-պատանյակ, որբ-որբուկ, աթոռ-աթոռակ, մարդ-մարդուկ, որդի-որդյակ, մուկ-մկնիկ, էշ-իշուկ, հորթ-հորթուկ, ծեր-ծերուկ, կղզի-կղզյակ, գիրք-գրքույկ, գունդ-գնդիկ, աղավնի-աղավնյակ, հատոր-հատորյակ, ձուկ-ձկնիկ, աղջիկ-աղջնակ, առու-առվակ, դուռ-դռնակ, հոգի-հոգյակ, հյուղ-հյուղակ, արտույտ-արտույտիկ, ծով-ծովակ:
4. Բառաշարքում առանձնացրեք այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստգոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույսնվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:
5.Ածանցման միջոցով կազմեք որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
Մուշ-մշեցի, Իտալիա-իտալացի, Հայաստան-հայաստանցի/երևանցի, Արցախ-արցախցի, Իսպանիա-իսպանացի, Բելգիա-բելգիացի, Նյու Յորք-նյույորքցի, Էջմիածին-էջմիածինցի, Անի-անեցի, Մեղրի-մեղրեցի, Իրան-իրանցի, Բյուզանդիա-բյուզանդացի, Սյունիք-սյունիքցի, Նոր Նախիջևան-նախիջևանցի, Տավուշ-տավուշցի,  Եգիպտոս-եգիպտոսցի, Գյումրի-գյումրեցի, Ջավախք-ջավախքցի:

Продолжить чтение «Առաջադրանքներ 09.09»